Institutionsrådsrepresentanter sökes till Teknisk Fysik

Det finns i nuläget vakanta institutionsrådsplatser, ordinarie och suppleant för institutionsrådet på Teknisk Fysik. Vill du träffa och påverka viktiga människor? Som institutionsrådsrepresentant går man institutionsråd två gånger per termin och valet just nu kommer att gälla fram till nyår. Vill du veta mer, eller är intresserad av att söka? Kontakta oss på snf@ftek.se!