Sektionsmöte

Dags för årets tredje ordinarie sektionsmöte!

Detta möte kommer vi att behandla en stadgeförändring angående invalsprocesser samt naturligtvis era motioner. Dessutom kommer vi att välja in större delen av sektionens funktionärer. Mat erbjuds alla deltagare.