Suppleant till Stiftelsen Chalmers Studentbostäder sökes

Är du engagerad och söker nya utmaningar? Vill du lära dig mer om vad styrelsearbete innebär och hur kårens företag arbetar?

I kårens samtliga företagsstyrelser sitter både studenter samt representanter från näringslivet. Som student är du representant för samtliga kårens medlemmar och får möjlighet att påverka samt få utryck för idéer och åsikter.

Chalmers Studentbostäder erbjuder ett varierat utbud av studentlägenheter nära centrum och högskolorna. Totalt har vi cirka 1900 bostäder i Göteborg. Chalmers Studentbostäder drivs som en stiftelse och är inte vinstinriktad i samma omfattning som ett affärsdrivande bolag. Läs mer på http://www.chalmersstudentbostader.se/

Du ska vara engagerad och vara intresserad av att lära dig mer om styrelsearbetet! Det är även viktigt att ha möjlighet att sitta på ett tre-årsmandat i styrelsen, detta för styrelsens kontinuitet så att man på bästa sätt ska kunna företräda kårens medlemmar. Praxis är att man sitter ett år som suppleant för att därefter bli invald som ordinarie ledamot i två år.

Som studentledamot så kommer du att träffa samtliga studentrepresentanter i alla kårens företag. Det är en möjlighet att tillsammans arbeta för att företräda medlemmarna bättre samt att få hjälp och stöd i styrelsearbetet. Ditt engagemang utgör en viktig del i ditt framtida kontaktnät!

Läs mer om kårens företag och vad det innebär att vara engagerad på kårens hemsida http://www.chs.chalmers.se/sv/node/834. Vid fler frågor kontakta gärna valberedningen på valberedningen@chs.chalmers.se.

Skicka din ansökan idag men senast den 22 januari till valberedningen@chs.chalmers.se. Bifoga en kort presentation av dig själv med kontaktuppgifter inklusive telefonnummer, CV är valfritt.