Chalmers Studentkårs valberedning söker ledamot

Tycker du om människor? Vill du lära känna kårens blivande förtroendevalda?

Chalmers Studentkårs Valberedning består av 8 ledamöter som bereder inval av kårens förtroendevalda. Det största uppdraget är rekryteringen av kårledningens 9 ledamöter, studentrepresentanter i kårens bolagsstyrelser samt intervjuer av alla kårkommittéers förtroendevalda. Valberedningens uppgift är att hjälpa Kårfullmäktige och kårstyrelsen

På grund av avsägelse så söker vi nu en ledamot. Du kommer att vara delaktig i vårens arbete som innefattar rekrytering av kårledningen, lämplighetsintervjuer av kommittéordförande samt bolagsrepresentanter. Givetvis hjälper nuvarande ledamöter dig att komma in i arbetet. Vi har lunchmöte en gång i veckan samt löpande intervjuer under våren.

Inval sker på FuM5, 5/2 – 2014. Frågor om inval kan ställas till talmannapresidiet@chs.chalmers.se.

Frågor om Valberedningens arbete kan ställas direkt till oss, valberedningen@chs.chalmers.se