Extrainkallat sektionsmöte

På tisdag i lv3 kl 12.01 hålls ett extrainkallat sektionsmöte på Focus där reglementesändringar till följd av ändrat inval av FARM kommer att behandlas. Under mötet bjuds det på kaffe och kaka. På förra sektionsmötet bifölls att FARM ej längre skall väljas in i kontinuitetsgrupper utan istället i klump i lp2. För att detta ska kunna genomföras måste reglementet ändras vilket kräver ett sektionsmötesbeslut.