How to Kursutvärdera

How to kursutvärdera

Till varje kurs söker SNF kursutvärderare, som hjälper till att bevaka programmets kurser. Låter detta intressant? Kontakta snf.kand@ftek.se!

En guide till hur man uppfyller sin roll som kursutvärderare.

Kursutvärdering (Drive-mapp med mallar och exempelprotokoll)

 1. Presentera er för föreläsaren och klassen, så att alla vet vilka de kan gå till med frågor och funderingar.
 2. Se till att föreläsaren lägger upp era kontaktuppgifter på kurshemsidan.
 3. Titta på tidigare års kursnämndsprotokoll för att se vad som har förändrats. En länk till protokollen går att hitta på respektive kurssida på ftek.
 4. I mitten av kursen ska ni skicka ut en Mittkursenkät. (OBS! Detta är en mall som ni ska kopiera. Modifiera inte originalet!) Lägg gärna till kursspecifika frågor i er kopia. Sprid enkäten till klassen t.ex. genom Facebook och genom att be examinatorn maila ut enkäten.
 5. Boka ett mittkursmöte med examinatorn där ni kan gå igenom resultatet av enkäten. SNF ersätter lunch för representanter och examinator upp till 65:- (OBS! Spara kvitton! Skriv verifikat och ge till kassören).
  1. Om kursen samläses med Kf ska deras två kursrepresentanter bjudas in till mittkursmötet.  
 6. Senast söndagen innan tentaveckan skickar ni in eventuella frågor ni vill lägga till i kursenkäten. De skickas till utbildningssekreteraren.
 7. Kursens slutenkät stänger i slutet av LV2 nästa läsperiod. När den har stängt ska ni kalla till kursnämnd. Doodle är en bra sida för att planera in en dag och tid när alla kan. Kom först överens med examinatorn vilka tider hen kan och skapa en Doodle utefter detta.  Mötet ska vara en timme långt.
 8. Skicka sedan Doodlens länk via mail till de som ska kallas:
  1. Kursansvariga / kursexaminator
  2. SNF snf.kand@ftek.se  (vänta inte på svar)
  3. Utbildningssekreterare (Bengt-Erik Mellander) f5xrk@chalmers.se
  4. Programansvarig:
    1. Jana Madjarova för F jana@chalmers.se och/eller
    2. Johan Jonasson för TM jonasson@chalmers.se och/eller
    3. Programansvarig för ev. program som samläser
  5. Övriga kursutvärderare

Är ni osäkra kontakta snf.kand@ftek.se.

Undvik att skicka mail via Doodle, då hamnar de lätt bland skräpposten.

 1. SNF deltar endast då vi känner att det finns ett behov. Om ni tycker att vi borde närvara, hör av er till oss.
 2. Ni kursutvärderare håller i mötet och för protokoll. Gör en kopia av mallen för protokoll och läs igenom instruktionerna för hur man skriver protokollet. Inför kursnämnden ska ni ha läst igenom svaren på enkäten och kunna återge resultatet på ett bra sätt.
 3. När ni är klara med protokollet ska ni maila det till alla berörda. När protokollet är godkänt får ni er ersättning i form av ett presentkort som finns att hämta på Store.
 4. Passa på att kolla om det finns några tentor på kurshemsidan som saknas på VBL, och skicka i så fall dessa till vbl@ftek.se.

OBS! Notera att i riktlinjerna för protokollskrivning står det att det är programansvarig eller utbildningssekreterare som leder kursnämndsmötet och skriver protokoll. Detta gäller allmänt på Chalmers, men hos oss är det alltid kursutvärderarna som kallar till mötet och för protokoll.