Sektionsmöte

🕒

Tisdag LV6 är det dags för läsperiodens sektionsmöte. Detta möte har vi många inval till kommittéer och funktionärer: ett nytt FnollK, FARM, SNF kontinuitetsgrupp 2, BalNGT och SAMO ska väljas in. Mat serveras till alla närvarande. Motioner skickas till styret@ftek.chalmers.se senast onsdag LV5.