Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap

Känner du någon på F, TM eller Kf som har gjort något bemärkelsevärt i enteprenörsanda? Då bör du nominera denna till Bert-Inge Hogsveds pris! Du kan även nominera dig själv (med 2 referenser).

Entreprenörskap innebär inte bara att starta och driva företag, utan det handlar om att se möjligheter och skapa något bestående som hjälper för andra. Socialt entreprenörskap kan vara något så simpelt som att göra något för att öka kamratskapen på sektionen.

Mer info och tidigare pristagare här: https://goo.gl/hKPX2v.