Motionera Mera!

Idag är sista dagen att skicka in motioner som ska behandlas på sektionsmötet! Inga motioner är för galna för att skickas in! Skicka dem till styret@ftek.se senast klockan 23.59 ikväll! Har du tidigare skickat en motion men inte fått bekräftelse på att den kommit in kan du skicka den igen till styret.sekr@ftek.se.