SAMO-posten för F blir ledig

Till sommaren kommer nuvarande SAMO för F att avgå och posten kommer att bli vakant. Som SAMO (StuderandeArbetsMiljöOmbud) verkar du tillsammans med två andra teknologer för att studenterna på sektionen ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt, både fysiskt och psykiskt. Konkret innebär detta att du t ex representerar studenterna vid skyddsronder.

Om du är intresserad av att bli SAMO eller vill ha mer information, mejla Björn (tillträdande huvud-SAMO) på bjoj@student.chalmers.se.