Sammandrag från sektionsmötet

Ikväll hölls läsårets första sektionsmöte. Nedan följer en kort sammanfattning av vad som avhandlades på mötet.

  • Årskursrepresentanter för F1 och TM1 till SNF valdes in, samt en av de tidigare vakantsatta ledamotsposterna.
  • Styret 13/14, F6 13/14, DP 13/14 och SNF 13/14 fick sina verksamhetsberättelser och revisionsberättelser godkända och ansvarsbefriades således.
  • Verksamhetsplanen och budgeten för sektionsstyrelsen fastställdes.
  • F6 14/15, DP 14/15, SNF 14/15 och FOC 14/15 redogjorde för sina verksamhetsplaner.
  • Motionen angående sektionsstyrelsens namn avslogs och sektionsstyrelsen får alltså fortsätta heta F-Styret.
  • Motionen angående instiftandet av en arbetsgrupp för revidering av stadga, reglemente och övriga styrdokument röstades igenom och fem av de sex platserna i arbetsgruppen fylldes på mötet. Är du intresserad av den sista platsen? Kontakta Styret på styret@ftek.chalmers.se
  • En tävling för att hitta det nya motivet till Dragosväggen på Focus startades, tävlingsreglerna hittar du här.
  • Dumvästen vandrade vidare, den här gången var JudÅ dum.

Möteprotokollet kommer, när det är justerat och färdigt, att anslås på Focus samt läggas upp här på hemsidan.