Talmanspresidiet

Sorry, this entry is only available in Swedish.

Profile picture
Ruben “Herr Talman” Seyer
Som talman är det jag som leder sektionsmötena och ser till att kallelser kommer ut i tid. Jag har även det övergripande ansvaret för presidiets arbete.
Profile picture
Martin “Herr Vice Talman” Due
Vice Talman (talman.vordf@ftek.se)
Som vice talman fyller jag talmannens roll när han inte kan närvara. Under de sektionsmöten där han är med sköter jag talarlistor och annat viktigt som hör till mötena.
Profile picture
Felix “Fru Sekreterare” Augustsson
Sekreterare (talman.sekr@ftek.se)
Som sekreterare är det jag som för protokoll under sektionsmötena så att informationen om sektionens beslut ska finnas tillgängliga här på ftek.