Studievägledning

Innan du har gjort ditt val att börja studera på Teknisk fysik eller Teknisk matematik kan våra studievägledare hjälpa dig att förstå övergripande frågor om antagningsprocessen, utbildningsfrågor, bostäder med mera. När du har börjat studera på något av programmen svarar studievägledarna oftast på frågor som är kopplade till din upplevelse av att vara ny student. Exempelvis om utbildningen är rätt för dig, om du vill registrera dig på extra kurser eller om tips för att hantera nervositet inför tentamen. Senare i utbildningen kan studievägledarna hjälpa dig i valet av väg att ta genom att informera och ge tips om kursval och val av master.

Studievägledare för Teknisk fysik och matematik är Josephine Björk respektive Emilia Rózsa.

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med dem på följande mailadresser och/eller telefonnummer:

Josephine Björk

josephine.bjork@chalmers.se

031-772 32 11

Emilia Rózsa

emilia.rozsa@chalmers.se

031 – 772 66 83