Arbetsliv

Arbetsliv

Teknisk  Fysik och Teknisk Matematik är breda utbildningar och arbetsmöjligheterna är stora. Ett vanligt sätt att komma in på arbetsmarknaden är via det exjobb alla gör under mastern. Exjobbet görs ofta för ett företag och ger värdefulla kontakter inför jobbsökandet. Ett tips är att när tillfället kommer gå på Chalmers Arbetsmarknadsdagar för att ta reda på vilka företag som söker ex-jobbare eller sysslar med det du är intresserad av. Ett annat alternativ är att doktorera efter utbildningen. Det finns stora möjligheter att göra det efter Teknisk matematik. Möjligheterna för detta kan läsas om mer ingående på hemsidan för respektive masterutbildning för Teknisk Fysik och Teknisk Matematik.

Intervjuer med alumner

Anna Tidstam, R&D Referent, BMW Group

Vad jobbar du med idag? Jag jobbar på BMWs utvecklingscentrum i München där vi är 26 000 kollegor. Mitt ansvarsområde är styrenheterna i bilen, för bl.a. DSC, ESP, motorstyrning och autonom körning. Alla styrenheter måste anpassas till vilken bil det rör sig om, i och med att varje bil har en speciell vikt, utrustning mm. Det finns miljontals anpassningsparametrar som är dokumenterade i en databas. Den databasen har jag ansvar för, och jag ser till att den är konkurrenskraftig jämfört med liknande databaser hos andra biltillverkare. Användarna av databasen är främst ingenjörerna som sitter och testar styrenheterna på teststräckor såsom Nürburgring. Alla filmer som jag har sett från BMW med bilar som kör fräckt är gjorda tillsammans med mina användare.

Varför valde du Teknisk fysik? Jag har alltid gillat matematik och fysik för att det är logiskt och att man kan försäkra sig om att man har hittat en vettig lösning. Jag valde senare teknisk matematik, vilket var en inriktning av teknisk fysik när jag gick på Chalmers.

Vilket Masterprogram valde du? Varför? Jag har en civilingenjör i teknisk fysik. Däremot läste jag en master i Automotive Industrial Design Engineering (från TD, Teknisk Design) efter att jag varit i Paris vid Ecole Polytechnique. Det grundade sig på att jag behövde ett par kurspoäng efter mitt examensarbete, och jag hade tidigare läst en del grundkurser från TD parallellt med Teknisk Fysik.

Du doktorerade ju senare inom Produktutveckling, var Teknisk fysik en bra bas att stå på? Jag tror inte jag hade fått min industridoktorandtjänst på Volvo Lastvagnar ifall jag inte studerat teknisk fysik. Volvo sökte explicit fysiker. Jag vet att det fanns en del duktiga andra sökanden på den tjänsten, men min fördel var just min utbildningsbakgrund.

Hur upplever du att Teknisk fysik från Chalmers håller sig jämfört med andra internationella utbildningar? Jag upplever att Teknisk fysik från Chalmers står sig bra i den internationella konkurrensen. Överlag så upplever jag att en utbildning i Teknik fysik är en kvalitetsstämpel som fungerar i varje land.

Vad är det viktigaste du fick med från utbildningen in i arbetslivet? Jag kommer ihåg hur vi satt där i biblioteket med en del inlämningsuppgifter som vi absolut inte hade en aning om hur vi skulle lösa. Efter några timmar hade vi kanske förstått uppgiften iallafall delvis. Jag har en hel del sådana arbetsuppgifter nu också, där mycket tid som går ut på att förstå vad vi egentligen är ute efter.

Edvin Listo Zec, Machine Learning Engineer, Zenuity

Varför valde du Teknisk matematik? Jag har alltid gillat matematik och problemlösning. Samtidigt var jag intresserad av programmering och TM var då den perfekta utbildningen, då jag skulle kunna tillämpa de coola grejerna jag lärde mig inom matematiken. Jag har helt enkelt bara följt mina intressen, så TM var ett naturligt val.

Vilket masterprogram? Föga förvånande blev det Engineering Mathematics and Computational Science (MPENM). Med den mastern fick jag fördjupa mina kunskaper inom teoretisk matematik, samtidigt som jag fick läsa mer statistik och programmering (=maskininlärning). Det är här mina intressen ligger, så det var en naturligt och enkelt val. Efter att gått grundutbildningen på TM så fick jag mycket valbart på mastern också, i och med att många kurser redan ingick i grundutbildningen. Då kunde jag välja intressanta kurser från andra masterprogram, så som MPALG (Computer Science) och MPCAS (Complex adaptive systems).

Upplever du att Teknisk Matematik var en bra bas att stå på inför det masterprogram du valde? Ja! Läser man MPENM så har man nog inte en bättre grund än TM att stå på.

Vad jobbar du med idag? Jag jobbar som Machine Learning Engineer på Zenuity. Jag använder maskininlärningsalgoritmer för att analysera data från många olika sensorer som används i självkörande bilar.

Vad är det viktigaste du fick med från utbildningen in i arbetslivet? Analytiskt tänk och mycket bra förståelse för analys och linjär algebra, grundstenarna inom matematik, hjälper mycket när man skall programmera.