Antagning

Till Chalmers söker du genom antagning.se. De vill ha din ansökan till höstterminen i april, specifikt datum publiceras där. Urvalet till Teknisk fysik och Teknisk matematik sker huvudsakligen genom slutbetyg från gymnasiet, resultat från högskoleprovet eller antagningsprovet.

Antagningsprov

Matematik- och fysikprovet är ett antagningsprov till civilingenjörsutbildningarna Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik med fysik samt Arkitektur och teknik vid Chalmers. Det är ytterligare ett sätt att konkurrera om en plats på utbildningarna. Upp till 1/3 av platserna på programmen tillsätts utifrån resultat på provet. Alla som söker till ett av programmen får göra provet. Ett dåligt resultat på provet försämrar inte dina chanser att bli antagen via andra meriter. Resultatet på provet är giltigt endast för antagningen samma år.

Provet går att ta på flera orter (Göteborg, Umeå och Stockholm), provet är detsamma oavsett ort. Om du bestämmer dig för att ta antagningsprovet kommer du att få skriva två delprov: ett i matematik (45/75p) och ett i fysik (30/75p). För att du skall kunna tillgodoräkna dig provet måste din sammanlagda poäng vara minst 30p. Observera att man fortfarande måste vara behörig för att bli antagen oberoende av antagningsprovet.

Läs mer om det på www.matematik-och-fysikprovet.se där du även kan ta del av tidigare prov. 2022 hålls provet i maj.

Grundläggande behörighet och särskild behörighet

Grundläggande behörighet är densamma som för övriga högskoleutbildningar och kan ses på Chalmers hemsida. Som speciell behörighet krävs minst godkänt i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Alternativt godkänt i Matematik E, Fysik B och Kemi A i det äldre skolsystemet.

Meritpoäng

Uppdaterad information om kurser som ger meritpoäng finns längst ned på sidan för Teknisk fysik och Teknisk matematik. Där finns även länk till de nya reglerna rörande detta. Kom ihåg att du som mest kan tillgodoräkna dig 2.5 meritpoäng.