Fantomenlogga

Hur gör jag för att skicka och ta emot mail med min ftek-adress i en extern mailklient?

Ja!

  • I din mailklient, på mobilen eller datorn, skapa helt enkelt ett konto med din ftek-mailadress, lösenordet är det du loggar in på webmailen med.
  • Inkommande och utgående server kan anges som ftek.se, port 143 för inkommande och 587 för utgående.

Testat med Thunderbird på dator och gmail-app på Android.

Thunderbird klagar på att certifikatet inte är giltigt. Men klicka på view certifikate för att försäkra dig om att det står ftek.se, och lägg till en exeption.

 

Om du vill skicka mail från Gmails webbklient, gör såhär:

  1.  Gå in på Inställningar, och välj Konton och import.
  2. Vid Skicka e-post som, klicka Lägg till ytterligare en egen e-postadress.
  3. Skriv in din ftek-adress, och klicka på nästa. Låt checkrutan ”behandla som ett alias” vara ikryssad.
  4. SMTP-servern är ftek.se, port 587. Klicka i Säker anslutning med TLS.
  5. Skriv in din ftek-adress som användarnamn, lösenordet är det du loggar in på webmailen med. Klicka på Lägg till konto.