Fantomenlogga

Jag vill byta ut slideshowen på TV:n i Focus till en annan, för t.ex. ett ET-Raj. Hur gör man?

  1. Skapa eller välj en slideshow i WP Vegas som finns i Adminpanelen.
  2. Själva slideshowen finns på https://www.ftek.se/slideshow/. Klicka på ”Sidor” i Adminpanelen, och väl sidan ”Slideshow”.
  3. Spara det som står där någonstans så du kan återställa efteråt.
  4. Byt ut ”Vegas id” till det id din slideshow har. Ändra eventuellt fade och delay efter önskemål.
  5. Klicka på ”Uppdatera” till höger för att verkställa ändringarna.