Fantomenlogga

How to Kursutvärdera

How to kursutvärdera

En av de viktigaste funktionerna hos SNF är kursutvärderingarna. Fysikteknologer har en stolt tradition av att vara uppmärksamma om sin utbildning och en stor villighet att delta. Till varje kurs söker vi därför kursutvärderare, som hjälper till att bevaka programmets kurser. Låter detta intressant? Kontakta snf@ftek.se!

En guide till hur man uppfyller sin roll som kursutvärderare.

Här finns en Drive-mapp med exempelprotokoll från kursnämnder och annan information:
Kursutvärdering (Drive-mapp).

 1. Först och främst är det viktigt att presentera sig för föreläsaren och klassen, så att alla vet vilka de kan gå till med frågor och funderingar. Be föreläsaren lägga upp kontaktuppgifter till er på kurshemsidan. Det är även nyttigt att titta på tidigare års kursnämdsprotokoll för att se vad som har förändrats. En länk till protokollen går också att hitta på respektive kurssida på ftek.
 2. Efter detta är det dags att börja planera ett mittkursmöte med examinatorn. Detta görs genom att man konstruerar en Mittkursenkät (OBS! Detta är en mall som ni ska kopiera. Modifiera inte originalet!)

  Sprid denna till klassen genom t.ex. Facebook och/eller maillista (be F-styret att godkänna mailutskicket).
  Be även examinatorn maila ut enkäten. Boka sedan ett lunchmöte med examinatorn där ni kan gå igenom resultatet. SNF ersätter lunch för representanter och examinator upp till 70:- (OBS! Spara kvitton! Skriv verifikat och ge till kassören.). Sikta på att hålla mötet i LV4.
 3. När det närmar sig kursens slut är det dags att fundera på vilka frågor som ni vill lägga till i kursenkäten som kommer gå ut efter tentan. OBS! Dessa frågor måste vara inskickade till Studiesekreteraren senast söndag innan tentaveckan, så kontakta Kursutvärderingansvarig i god tid innan dess.
 4. När kursen är över och kursens slutenkät har stängt är det dags att kalla till kursnämnd. Detta görs av er kursrepresentanter. Det finns avsatta dagar för detta i schemat som syns på TimeEdit, men ni måste inte använda dem. Doodle är en bra sida för att planera in en dag när alla kan. Kom först överens med examinatorn vilken tid denna kan eftersom denna person måste vara med på nämnden och skapa en Doodle utefter detta. Skicka sedan Doodlen via mail till de som ska kallas:

  Om flera program läser kursen ska ni kalla samtliga berörda programs respektive. Är ni osäkra kontakta snf@ftek.se. Om ni använder Doodle, så använd endast tjänsten för att hitta en tid. Om ni skriver kommentarer där är det inte säkert att de andra går in och kollar. Undvik att skicka mail via Doodle, då hamnar de lätt bland skräpposten. När ni har bestämt en tid kan ni be utbildningssekreteraren att boka ett rum och skicka enkätresultaten till alla berörda så att de kan ta del av underlaget för mötet.

 5. Ni kursutvärderare håller i mötet och för protokoll! Gör en kopia av mallen för protokoll (som finns i Drive-mappen) och läs igenom instruktionerna för hur man skriver protokollet. Inför kursnämnden så ska ni ha läst igenom svaren på enkäten och kunna återge resultatet på ett bra sätt. När ni är klara med protokollet så ska ni skicka det via mail till alla berörda. Dela länken till Google dokumentet så att utbildningssekreteraren kan ladda ner det i godtyckligt format (Skicka inte en PDF-fil). Sedan kan ni skicka den text som står under rubriken “Sammanfattning” till finform@ftek.se. När allt detta är klart så får ni er ersättning i form av ett presentkort på Store genom att kontakta SNF:s kassör.
 6. Passa även på att kolla ifall det finns några tentor på kurshemsidan som saknas på VBL, och skicka i så fall dessa till vbl@ftek.se.

OBS! Notera att:

 • I riktlinjerna för protokollskrivning står det att det i regel är programansvarig eller utbildningssekreterare som leder kursnämndsmötet och skriver protokoll. Detta gäller allmänt på Chalmers, men hos oss är det alltså alltid kursutvärderarna som kallar till mötet och för protokoll.
 • När ni skickar ut Doodle-enkäten för att hitta en passande tid, vänta inte på att någon från SNF ska fylla i. Välj istället en tid som passar alla övriga. När ni väl har valt ut datum och tid är det dock viktigt att ni inkluderar SNF i kallelsen. I de flesta fall är det inte nödvändigt att SNF medverkar på kursnämndsmötet, men om ni känner att ni vill ha en representant från SNF närvarande bör ni uppmärksamma oss på detta (antingen i ett separat mail eller i kallelsen).