Avtal

Avtal

Sektionsmedlemmar måste ha läst igenom hyresavtalet och godkänt det för att få använda  sektionsbilen. Hyresavtalet ska skrivas ut och fyllas i på egen hand och därefter lämnas till Bilnisse vid nyckelhämtning. Som sektionsmedlem måste ett nytt hyresavtal upprättas för varje bokning/användande av sektionsbilen.

Uthyrningsavtalet för sektionsmedlemmar hittar du HÄR.

Sektionsaktiva måste ha läst igenom hyresavtalet och godkänt det för att få använda  sektionsbilen. Hyresavtalet skall vara underskrivet och lämnat till Bilnisse innan man hämtar bilnyckeln första gången. Som sektionsaktiv behöver man inte upprätta ett nytt hyresavtal vid varje bokning/användande av sektionsbilen.

OBS! Sektionsaktiv som tänkt använda bilen i privat syfte skall upprätta ett uthyrningsavtal för sektionsmedlemmar för samtliga sådana tillfällen. Annars riskera att debiteras en avgift från 800kr.

Uthyrningsavtalet för sektionsaktiva hittar du HÄR.

Priser

Följande priser gäller just nu för sektionsbilen:

  • Startkostnad: 40kr
  • Timkostnad: 7kr/h
  • Körkostnad: 6kr/km

Sektionsbilens maxlast är på 760kg