Industriell ekonomi för matematiker

TEK555 | 4.5 hp | TM2 | LP 3

Beskrivning

Ersätter fr.o.m. VT17 Industriell ekonomi (IEK415).

Veckobladeriet

Det verkar inte finnas något veckoblad för den här kursen.