Fantomenlogga

Speciell relativitetsteori

FUF045 | 4.5hp | F3 | LP 2

Einsteins speciella relativitetsteori är ett av den moderna fysikens fundament. Kursen introducerar begrepp som Lorentztransformationer, fyrvektorer, rumtid och tensorer och behandlar allmänna problem inom relativistisk fysik, exempelvis partikelkollisioner. Partikelkollisioner återkommer sedan i kursen i subatomär fysik.

Senaste kursnämndsprotokoll: 2016/2017

Veckobladeriet