Industriell ekonomi

IEK415 | 7.5 hp | TM2 | LP 3

Beskrivning

Senaste kursnämndsprotokoll: 2015/2016

Ersätts fr.o.m. VT17 av Industriell ekonomi för matematiker (TEK555).

Veckobladeriet