Meny

FAQ – Teknisk Matematik


FAQ – Teknisk Matematik

Hur ser kursplanen ut på Teknisk matematik?

Studera gärna kursplanen för Teknisk matematik. Gå in på kurshemsidorna eller googla termerna för att förstå bättre vad kurserna handlar om. Efter utbildningens tre första år väljs en inriktning. De masterprogram som finns att välja bland på Teknisk matematik kan ses på studentportalen. Klicka på de olika programmen för att ta reda på vad de innebär.

Vilka jobbmöjligheter finns efter utbildningen?

Teknisk matematik är en bred utbildning och arbetsmöjligheterna är stora. Ett vanligt sätt att komma in på arbetsmarknaden är via det exjobb alla gör under mastern. Se vilka masterprogram som finns att välja bland på denna länk. Exjobbet görs ofta för ett företag och ger värdefulla kontakter inför jobbsökandet. Ett tips är att när tillfället kommer gå på Chalmers Arbetsmarknadsdagar för att ta reda på vilka företag som söker ex-jobbare eller sysslar med det du är intresserad av. Ett annat alternativ är att doktorera efter utbildningen. Det finns stora möjligheter att göra det efter Teknisk matematik. Möjligheterna för detta kan läsas om mer ingående på hemsidan för respektive masterutbildning.

Hur stor är valfriheten på Teknisk matematik?

Under de tre första åren kan du förutom kandidatarbetet på 15 hp (högskolepoäng) välja valfria kurser för totalt 37,5 hp. Detaljer kring vilka kurser som är valbara kan ses i kursplanen. Det fjärde och femte året väljs ett masterprogram. På grund av den djupt teoretiska grunden som fås under de tre första åren finns det stora valmöjligheter vad gäller masterprogram på Teknisk matematik.

Hur svår är utbildningen?

Teknisk matematik är en av Chalmers mest teoretiska utbildningar. Du som väljer Teknisk matematik kommer att få läsa mycket matematik och teknik på hög nivå. Det är därför viktigt att du har ett stort intresse för dessa ämnen. Har du intresset är du antagligen också villig att lägga ned mycket tid på studierna vilket är någonting du kommer behöva göra. Förbered dig på en rejäl tempoökning och stor omställning från gymnasiet. Nu är det helt ditt eget ansvar att studera så mycket som behövs inför tentamen. Men misströsta inte om det känns svårt och tungt i början, det gör det för de flesta. Med tiden utvecklar du en studieteknik som passar dig och om du verkligen brinner för matematik märker du att det är värt mödan.

Vilka förkunskaper i matematik krävs?

Du måste ha läst till och med Matematik 4 på gymnasiet för att ha behörighet att söka Teknisk Matematik. Ett bra tips är dock att läsa sommarmatte för att få en mindre stressig första höst. Fräscha upp ditt minne från gymnasiet genom att läsa en förberedande kurs inför högskolans matematik. Hitta med info här.

Hur mycket matematik ingår i utbildningen?

Hur ämnesfördelning över de tre första åren på Teknisk matematik kan ses längst ned på följande länk. Där står det att matematik och statistik utgör 46% av de kurser som läses. Siffrorna kan vara lite missvisande, 46% är rena matematik och statistik-kurser. Resten av kurserna innehåller också mycket matematik, bara att den är tillämpad på olika områden som naturvetenskap, teknik, ekonomi, programmering, data och miljö.

Hur ser schemat ut?

Under det första året är schemat på Teknisk matematik tämligen fullspäckat. Föreläsningar, räkneövningar och datalaborationer fyller för det mesta varje veckodag 8-17. Under det andra året är det inte riktigt lika fullt och matematiken tillämpas inom olika områden. Du får möjlighet att läsa kurser tillsammans med andra program som Kemiteknik med fysik, Industriell ekonomi, Elektroteknik och Informationsteknik. Tredje året är inte schemat lika fullt heller, det är färre räkneövningar och ansvaret blir större på dig att studera själv.

Hur är studentlivet?

Precis som på alla andra utbildningar på Chalmers finns det stora möjligheter att engagera sig i någonting utanför studierna. Du kan engagera dig både inom och utanför sektionen. På hemsidan för Fysikteknologsektionen kan du hitta alla föreningar/ kommittéer mm. som du kan söka inom sektionen. På Chalmers studentkårs hemsida kan du hitta alla kårföreningar som finns. Vad du än är intresserad av brukar du kunna hitta andra med samma intresse på Chalmers. Om det inte redan finns en förening som sysslar med det är det ingenting som hindrar dig från att starta en.

Behövs egen bärbar dator på utbildningen?

Det är inget krav på att du har en bärbar dator som teknolog på Teknisk matematik. Det finns datasalar till förfogande för alla studenter. På skolans datorer är även all programvara som behövs i de olika kurserna installerad. En del studenter föredrar ända att ta med sig bärbar dator till skolan och installera all programvara på den men detta är inget tvång.

Är det möjligt att byta program efter att utbildningen påbörjats?

Flera program läser liknande grundläggande kurser som Teknisk matematik det första året. Det betyder att du kanske har möjlighet att tillgodoräkna dig en del kurser vid eventuellt byte. Dock ska det tilläggas att det inte är givet att du kan byta program mitt under en termin då det måste finnas plats för dig. Det bästa är att försöka ta reda på så mycket som möjligt om utbildningarna innan för att minska sannolikheten för att du vill byta senare. Var inte rädd att kontakta studievägledare för Teknisk matematik om du har några funderingar på pia.hepsever@chalmers.se.