SNFöreläsning

📅SNF
🕒
📍

PJ Lecture Hall
,

Tid: 12:00

Var: PJ

Föreläsare: Anton Kockum Frisk, forskare inom kvantoptik och kvantinformation! Hype!