Ekonomi-Workshop

📅FARM
🕒

Fortsättning på FARM-aspningen: Här kommer ni att få planera ett event med ett företag och tänka på allt som ska göras inför eventet. Det handlar om tidsplan för arbetet, budget, vilken marknadsföring som ska göras etc. Mycket relevant för det arbetet vi gör i FARM och väldigt lärorikt.

Det bjuds på mackor, frukt och saft. Ta gärna med dator eller annat arbetsredskap.