Aspning med Spidera

Aspträff med Spidera

📅Spidera
🕒

Intresserad av programmering, webbutveckling, systemadministration eller IT? Fysikteknologsektionen är en av de få sektioner på Chalmers som har möjligheten att tillhandahålla majoriteten av sina tekniska lösningar helt själva. Kom och var med på sektionens webb- och IT-grupp Spideras aspning, då vi presenterar hur det går till och vad vi gör!

Var? Zoom
När? Fredag 19/2, 17.30
Hur? https://chalmers.zoom.us/j/66647986555