Sektionsmöte Nyheter

Ny webbapp för sektionsmöten

Inför kommande sektionsmöte kommer vi att använda en webbapp utvecklad på F-sektionen i Lund som heter Röstsystem. För att kunna rösta på mötet så kommer man att behöva registrera sig på ftek.se/sektionsmote. Klicka på aktiveringslänken i bekräftelsemejlet och lägg till ditt kårkortsnummer under kontoinställningar.
Om du vill veta mer hur det fungerar kan du läsa här.

Under sektionsmötet kan man därmed se dagordningen, aktuell dagordningspunkt, relevanta dokument och mycket mer! Se till att registrera dig redan nu så att du inte behöver stressa under mötet.

Vid frågor kontakta Informationsansvarig.

Sektionsmöte LP1

Hej alla sektionsmedlemmar!

Tisdagen den 3:e oktober är det dags för läsårets första sektionsmöte. Detta möte äger rum i HB3 med start klockan 16.15. Alla som närvarar under mötet får mat.

Under detta möte skall en årskursrepresentant för ettorna väljas in i SNF. Vi skall också godkänna våra nyinvalda kommittéers verksamhetsplaner, samt godkänna verksamhets- och revisionsberättelser från föregående år. Utöver det följer vi upp ombyggnationen av Focus utemiljö och fyllnadsväljer vakantsatta poster.

Som sektionsmedlem kan man välja att lägga en motion som skall behandlas av mötet. Detta kan man göra om man vill skapa något nytt på sektionen, starta en ny förening eller har förslag på förbättringar. Har du tankar och idéer du vill teckna ner i en motion hjälper vi dig mer än gärna. Skicka ett mejl till styret@ftek.se så leder vi dig på vägen. En mall för hur en motion utformas finns under Dokument. Skicka din motion till styret@ftek.se eller lämna i brevlådan utanför styretrummet senast 23:59 tisdag lv5, 26/9.

Preliminär föredragningslista hittar du här.

Slutgiltig föredragningslista hittar du här.

MVH
Andreas Gustaver
Sekreterare
Fysikteknologsektionen

Valberedningens nomineringar – Sektionsmöte lp4

Hej!

Först och främst vill vi tacka alla sökande till de alla olika föreningarna. Vårt jobb har inte varit lätt och då är det som det ska vara. Nedan följer valberedningens nomineringar, är det något som du/ni undrar över eller reagerar på speciellt så rekommenderar vi er att antingen kontaktar valberedningen via mail alternativt pratar med styret. För fullständig motivering hänvisar vi er till fokus anslagstavla.

Styret:

Ordförande: Erik Persson

Vice ordförande: Lina Hultquist

Kassör: Carl Jendle

Sekreterare: Andreas Gustaver

Skyddsombud: Erik Johansson

Informationsansvarig: Johan Winther

F6:

Sexmästare: Liam ”Alfred” Håkansson

Sexreterare: Magnus ”Gois” Fries

Kassör: Ebba ”Borta” Ekblom

Ledamöter (utan inbördes ordning): Caroline “Creo” Leontine Schröder, Felix “Fel” Augustsson, Oscar “På Riktigt” Forsman, Emma “Vinet” Nirvin, Henrik “Berget” Klein Moberg och Karin “Niwa” Hult.

Dp:

Överste: Boel Brandström

Rustmästare: Linus ”Linan” Schönbeck

Skattmästare: Johan ”Vaken” Jaxing

Ledamöter (utan inbördes ordning): Matilda ”Trippy” Hanes, Sebastian Oleszko, Julia Wennerblom, Fredrik Hallhagen, Oscar Johansson, Edvin Callisen, Alex ”Snövit” Bökmark

SNF:

Ordförande: Sofia ”Karlsson” Karlsson

Foc:

Kapten: Karl Magnus ”Ohlmanen” Mikael Fant

Auto mat pirat: Henrik ”Spanike” Söderberg

Kist väktare: Lotta Bergbom

Ledamöter (utan inbördes ordning): Adam Breitholtz, Henrik Esmaili, Carl Svensson, Per ”Schmoopy” Ljung, Markus Bertilsson

 

 

Med vänliga hälsningar,

Jakob Widebrant – Ledamot i valberedningen!

Sektionsmöte LP2

Hej alla sektionsmedlemmar!
Torsdagen den 8:e december är det dags för läsårets andra sektionsmöte. Detta möte äger rum i HA1 med start klockan 16.30. Alla som närvarar under mötet får mat.
Under detta möte skall SAMO för F respektive TM, BalNgt, FnollK och FARM väljas in. Vi skall även få höra resultat från arbetsgruppen om Focus utemiljö. Preliminär föredragningslista och kallelse finner ni nedan.
Som sektionsmedlem kan man välja att lägga en motion som skall behandlas av mötet. Detta kan man göra om man vill skapa något nytt på sektionen, starta en ny förening eller har förslag på förbättringar. Om man undrar hur motionering går till, kan man maila styret på styret[at]ftek.chalmers.se. En mall för hur en motion utformas finns på https://www.ftek.se/main/dokument/.

Motionera Mera!

Idag är sista dagen att skicka in motioner som ska behandlas på sektionsmötet! Inga motioner är för galna för att skickas in! Skicka dem till styret@ftek.se senast klockan 23.59 ikväll! Har du tidigare skickat en motion men inte fått bekräftelse på att den kommit in kan du skicka den igen till styret.sekr@ftek.se.

Sammandrag från sektionsmötet

Ikväll avslutades verksamhetsårets sista sektionsmöte och här följer en kort sammanfattning:

 • En motion om instiftande av en arbetsgrupp för utredning av SNFs struktur gick igen0m, och fyra personer röstades in i arbetsgruppen.
 • En proposition om att frånta ett antal inaktiva föreningar sin föreningsstatus på sektionen röstades igenom.
 • En proposition om styrets åligganden gällande SAMO gick igenom med ett ändringsyrkande. Propositionen med ändringsyrkandet innebär att det nu är ledamoten i sektionsstyrelsen som är SAMO.
 • Den nya sektionsstyrelsen valdes in, och även nya F6, DP, FOC, SNF, lekmannarevisorer och valberedning.
 • Den preliminära verksamhetsplanen och den preliminära budgeten fastställdes.
 • Dumvästen delades också ut, den här gången var Felix dum.

Protokollet kommer att läggas upp på hemsidan så snart det är justerat.

Sök revisor!

På sektionsmötet i LP4 är det dags att välja in nya revisorer till sektionen. Revisorn är en av de viktigaste posterna för sektionsmötet, då de har i uppdrag att å sektionsmötets vägnar granska ekonomin och verksamheten på sektionen så att den uppfyller de riktlinjer som satts.
Har du ett intresse av ekonomiska frågor? Har du tidigare erfarenhet av bokföring, exempelvis från tidigare engagemang i ideella föreningar? Tycker du att styrdokument är roligt? Då borde du fundera på att söka revisor.
Onsdagen den 22/4 kl: 17.30 kommer vi sittande revisorer att träffa alla som är intresserade i styretrummet för att ge ytterliggare information om vad det innebär att sitta som lekmannarevisor, samt svara på era frågor.
För mer information så hör av er till revisor@ftek.se, annars hoppas jag vi ses på informationsträffen.
Med väldiga hälsningar
Lekmannarevisorerna

Sammandrag från sektionsmötet

Missade du gårdagens sektionsmöte? Här är vad som hände i korta drag:

 • En proposition om invalsprocesserna röstades igenom, från och med nu kommer alla kommittéer att väljas in på samma sätt.

 • Motionen om stadgeändringar röstades igenom, vilket betyder att nu har vi en ny stadga.

 • FARM och FnollK redogjorde för sina verksamhetsplaner.

 • Ett stort antal sektionsfunktionärer valdes in, bland annat FiF, Växteriet, Finform, Fanbärare.

 • Dumvästen delades ut, den här gången var Per dum.

Protokollet kommer att läggas upp på hemsidan inom ett par veckor när det är justerat.

 

Extrainsatt sektionsmöte

På grund av den vakantsatta platsen i Valberedningen kallar Sektionsstyrelsen till ett extrainsatt sektionsmöte tisdagen LV2, dvs 27 januari kl 12.00 i FB. Mötet kommer att hålla på max till kl. 13 och de 50 första får baguette.

Föredragningslistan hittar ni här.