SAMO Nyheter

Formulärfel fixat!

Ett fel när man försökte skicka mejl till SAMO via formuläret på hemsidan gjorde att det istället skickats till 8800. Om ni har försökt kontakta oss via formuläret så har vi alltså inte fått det utan skicka det gärna igen.

Hälsningar från SAMO via Björn

Blandat småfix

Senaste veckorna har SAMO mest arbetat med det vanliga felanmälningsarbetet. Nedan följer några exempel på saker som blivit fixade:

  • Lampan i korridoren på våning FL5 är fixad
  • De trasiga skåpen på våning FL5 har lagats
  • Den gnisslande dörren mellan Signes och Soliden har smorts
  • Fönstren i DD7 ska nu gå att stänga ordentligt igen

Då det kommit in fler klagomål på att pianot i personalrummet är störande har vi också börjat titta på hur vi ska ta detta ärende vidare uppåt.

I övrigt har vi nu nått läsperiod 2 vilket innebär att det inte är så långt kvar innan nya SAMO:s för F och TM ska väljas. Preliminärt datum för aspfika är 17 november, alltså tisdag LV3.

Mentor som går TM sökes

Högskolan söker nu en mentor på Teknisk matematik enligt nedan:

Studenter med funktionsnedsättning som har svårigheter med kursinnehållet har möjlighet att få individuellt stöd av en mentor. Mentorns uppgift är att fungera som ett personligt stöd och bollplank och att förklara de saker som studenten upplever som svåra.

Mentorn kan också hjälpa studenten att organisera och strukturera sina studier och komma med studietekniska tips.

Stödet anpassas efter studentens behov men vanligtvis träffar studenten sin mentor 1 timmar varje vecka. Mentorstödet startar v 41, 2015 och tills vidare. Ersättning kommer att utgå med 120 kr/timma.

För mer information kontakta Heidi Wåxberg, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, på heidiw@chalmers.se.

Skyddsrond ht-15

I förra veckan var det fysisk skyddsrond i Fysikhuset, vilket innebär att SAMO tillsammans med representanter från högskolan och CFAB gick igenom lokalerna och de synpunkter som uppkommit på dessa sedan föregående skyddsrond. Nedan följer en sammanfattning av ronden:

  • Det hade inkommit klagomål på att kylarna vid Signes inte rensades som de skulle. Enligt lokalvårdarna sköts detta numera bättre.
  • Det kommer snart upp information om att forcerad ventilation finns i diverse salar (FL-salar m fl), och hur denna sätts igång, på berörda platser.
  • Dörrarna kring övergången uppges vara tunga att öppna, så det är dumt att den elektriska dörröppningen inte fungerar där. Detta ska åtgärdas snarast.
  • Det är ofta väldigt kallt i de nya datorsalarna på våning 7 i forskarhuset (allmänt kända som KINSLS). Även detta undersöks av CFAB just nu.1
  • Belysningen på toaletterna i närheten av NyFiket var tidigare kopplad till belysningen i korridoren vilket orsakade problem på kvällar och helger. Detta har nu åtgärdats.
  • Övergången: det finns en allmän uppfattning om att det är dålig luft i Övergången. CFAB önskar att fler studenter ska felanmäla detta, så att det framgår att det är viktigt att åtgärda det. Ingen känd orsak finns till varför luften är så dålig. Det har funnits önskemål från studenterna om att fler bord ska ställas dit, vilket inte kommer att hända då detta orsakar problem för lokalvårdarna. Däremot har papperskorgarna där det är möjligt bytts mot en större variant så att det inte ska bli överfullt under helgerna. Det önskas också att den som flyttar möbler i Övergången ställer tillbaka dessa när man pluggat klart, för att underlätta för lokalvårdarna.

Om du har synpunkter på ovanstående eller känner till något annat som behöver ordnas, hör av dig till oss! Det finns också en generell önskan från huset att vi studenter ska felanmäla mer – för att citera Margareta från CFAB: “Om ni fryser – felanmäl! Om ni svettas – felanmäl! Om det luktar illa – felanmäl!”. Det är svårt att ha koll på lokaler i storleksordningen F-huset och det kan ta ganska lång tid innan ett fel upptäcks om du inte berättar att det finns där.

1 SAMO var av en slump på plats när temperaturen mättes i KINSLS och denna uppgick vid tillfället till 18.6°C. Komforttemperatur bedöms vara runt 21°C. Samtidigt vill vi förstås bibehålla god ventilation och därmed luftkvalitet.

Microvågsugnar i Signes

Klagomål har inkommit angående att microvågsugnarna i Signes inte alltid fungerar som de ska. En elektriker ska nu ha bytt till kraftigare säkringar för berörd elgrupp vilket borde avhjälpa problemet. Fungerar microvågsugnarna ändå inte? Hör av dig till oss, så tar vi det vidare!