Studentrepresentant till Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Kåren har fått en ledig plats som representant i förändringsgruppen för Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV, https://gmv.gu.se/) som arbetar med att se över hur samarbetet i gruppen mellan Chalmers och GU ska fungera framöver. Nu under hösten kommer det vara 3 möten på ungefär 1 timme där man träffas och diskuterar olika frågor kring samarbetet.

Nedan följer en kort text om vad uppdraget innebär från den nuvarande studentrepresentanten:

”Lite kort så handlar det om att Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), som är en gemensam organisation mellan Chalmers och GU, ska omorganiseras. Detta i både syfte, ansvar och utformning. Under våren har ledningsgruppen diskuterat fram idéer om hur denna nya organisation ska se ut och hur samarbetet mellan universiteten och andra aktörer i området ska se ut. Jag tycker personligen att det varit enormt intressant att få en inblick i hur ett sådant här arbete går till, och att det varit en ynnest att få vara i samma ledningsgrupp som flera kompetenta och inspirerande personer från de båda lärosätena. 

Till årsskiftet kommer den nya organisationen/plattformen starta, och målet med höstens möten är att vara med och diskutera det avtal som kommer gälla mellan lärosätena, och vara stöd i beslut till projektledaren (Pam Fredman).

Jag skulle också trycka på att det här är en chans att inte bara påverka och kunna få insikt i en sådan här stor omorganisation, och ett väldigt bra tillfälle att få lära sig och inspireras av kompetenta och engagerade personer.”

Om detta låter intressant eller om du har frågor kontakta vuo@chalmersstudentkar.se !