Info angående phaddergrupper!!!

Hej sektionen!

 

Vi har blivit kontaktade av högskolan angående vår indelning av phaddergrupper. De har tagit upp en diskussion gällande vårt sätt att dela in Nollan i phaddergrupper och att vårt tillvägagångssätt när vi delar in Nollan baserat på intresse kan vara problematiskt. En del andra sektioner skapar mer blandade grupper där Nollan slumpas ut i olika phaddergrupper i större utsträckning. Båda sätten har sina för- och nackdelar och vi i FnollK har diskuterat mycket kring detta. Vill vill nu veta mer hur hela sektionen ser på vår indelning. Vilka för- och nackdelar ser ni med phaddergrupperna som de är idag? 

 

Tanken med detta inlägget är att ni ska få lite tankar kring phaddergrupperna. Vi kommer att lägga ut en enkät på fredag (10/6) där vi vill höra vad ni har för åsikter. För att få lite mer tankar kan ni fundera lite på dessa punkter:  

 

  • Phaddergruppen kan bidra till att man enklare skaffar vänner med liknande intressen i början men den kan också leda till att man känner sig fast i en grupp och får svårt att lära känna andra utanför phaddergruppen. Blir det svårare att skaffa kompisar efter mottagningen? Är man “fast” i sin phaddergrupp efter mottagningen också? 
  • Phaddergrupper i sig arrar olika aktiviteter efter mottagningen (t.ex. tacksittningar) vilket ger möjlighet till alla att gå på arr utöver studier. Dock kan detta även leda till en starkare gruppering mellan phaddergrupper. Skapar det mer eller mindre sammanhållning på sektionen?
  • Många vill och kommer att förändras under åren på F. Är phaddergruppsindelningen ett hinder för detta? Kan indelningen leda till att folk blir satta i fasta fack och sedan får svårt att byta?
  • Gamla studenter på F som har haft kontakt med högskolan har tagit upp att med grupperingar kan ett visst synsätt, beteende och ohälsosamma alkoholvanor förstärkas. Bidrar phaddergruppsindelningen till att dåliga jargonger förstärks?

 

Självklart är inget av detta svart och vitt och vi är öppna för alla förslag som kan förbättra sektionen överlag. Detta har tagits upp i samband med sektionens psykiska ohälsa, därav skulle vi vara väldigt tacksamma om ni tänker igenom detta och svarar på enkäten på fredag, 10/6! 

 

FnollKramar <3