Suicidpreventionsutbildning

Hej sektionen!
Här kommer ett meddelande från kåren om en suicidpreventionsutbildning man kan anmäla sig till nu:

Chalmers Studentkår bjuder tillsammans med Suicidprevention i Väst (SPIV) in alla chalmerister till två föreläsningar om suicidprevention 26e och 27e januari. Föreläsningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som vill veta mer om hur en kan vara ett medmänskligt stöd till någon som inte mår bra och har tappat livsviljan. Föreläsningarna är på svenska och ges i SB-M500.

Anmälan sker via anmälningsformulär senast 17/1 för att få en garanterad plats och mat.

Facebookeventet hittar ni här: facebooksidan.