Uppklippta skåp vid KINSLS

Mina teknologer, vi har ledsna nyheter.
Ett flertal skåp hittades uppklippta i fredags, den 30:e juli, vid KINSLS. Vet man att man har ett skåp vid KINSLS rekommenderas det att man kollar på det och vid ett uppklippt lås identifierar eventuellt saknade saker. Styret har tagit hand om föremål från de uppklippta skåpen, som kan återfås mot beskrivning. Styret nås bäst genom att maila styret.info@ftek.se.
Skulle sakerna vara helt borta är det egen försäkring som gäller och händelsen bör polisanmälas. Chalmers har ingen försäkring för föremål som förvaras i skåpen.