Sektionsmöte 20/21 LP4

Högt ärade sektionsmedlem!

Äntligen dags för det sista sektionsmötet för detta läsåret, som kommer att äga rum den 6 maj kl. 17.15 digitalt via Zoom. Vi påminner om att du måste dels registrera dig via Zoom, dels registrera dig i röstsystemet för att delta. Kom ihåg att uppdatera Zoom till senaste versionen.

Denna kvälls höjdpunkt(er) är naturligtvis invalen till Dragos, revisor, valberedningen, JämF (fristående ledamöter), sektionsstyrelsen, talmanspresidiet, Foc, F6, DP, och sist men inte minst SNF. Dessutom: förra FIF avrapporterar, preliminär verksamhetsplan och budget, samt andra läsningen av en stadgeändring från uppstädning av styrdokument. Detta och mer finner du på den preliminära föredragningslistan.

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd; lyft ditt förslag och skicka in en motion innan den 28 apr 23.59! (Obs: på grund av valborgsmässoafton försvinner alltså en läsdag.)

När din registrering har blivit godkänd kommer du innan mötet att få en personlig Zoom-länk. Vi har begränsad möjlighet att handlägga registreringar när mötet börjar; registrera dig tidigt om du kanske ska delta. Använd ditt Chalmerskonto för Zoom. Mer om hur mötet kommer gå till kan du läsa här.

Med vänliga hälsningar,
Talmanspresidiet