Protokoll för sektionsmötet 12/12

Nu är protokollet för sektionsmötet 12/12 klart, och kan hittas här.