Motionera och äska genom ftek

Det är nu möjligt att skriva motioner och äskningar direkt via ftek och på så sätt undvika LaTeX-mallar och annat. Fyll i motionen/äskningen på respektive sida och klicka skicka, så går dokumentet direkt till styret.

Äska pengar här:
https://ftek.se/aska-pengar/

Skicka in motioner här:
https://ftek.se/sektionsmoten/skicka-in-motion/