Slutgiltig föredragningslista sektionsmöte LP4

Nu när sektionsmötet den 9:e maj närmar sig så kommer här den slutgiltiga föredragningslistan för mötet.  Under mötet kommer vi behandla en proposition och två motioner angående våra funktionärer samt ett stort antal inval. Dessutom är sektionens nya kommunikationspolicy bifogad.