Mötessal

Sektionsmöte LP2

Hej alla sektionsmedlemmar!

Torsdagen den 13:e december är det dags för läsårets andra sektionsmöte. Detta möte äger rum i HA4 med start klockan 17:15. Alla som närvarar under mötet får mat.

Under detta möte skall vi välja in oberoende SAMO, FARM och FnollK. Styret har utöver detta tagit fram ett förslag på talmanspresidie.

Som sektionsmedlem kan man välja att lägga en motion som skall behandlas av mötet. Detta kan man göra om man vill skapa något nytt på sektionen, starta en ny förening eller har förslag på förbättringar. Om man undrar hur motionering går till, kan man maila styret på styret@ftek.se. En mall för hur en motion utformas finns bland våra styrdokument. Skicka din motion till styret@ftek.se eller lämna i brevlådan utanför styretrummet senast 23:59 onsdag LV5, 5/12.

Länkar till kallelsen och den preliminära föredragningslistan.