Nytt Chalmers-labb

Institutionen för elektroteknik har beslutat om att avsätta 5 miljoner till ett nytt ”mekatroniklabb”. I detta labb kommer dels kursverksamhet så som kandidatarbeten hållas, men även hobbyverksamhet för studenter, med liknande struktur så som CRF, XP och ETA.
Labbet kommer att vara tillgängligt för alla Chalmers studenter. Därför skulle vi i arbetsgruppen för uppstarten av labbet vilja ha hjälp med att få input på vilka verktyg som era medlemmar skulle vilja ha i labbet.

Vi skulle bli superglada om ni kunde fylla i denna enkät: https://goo.gl/forms/IwWEja3Qt87HZFMt1

Denna enkät kommer ha stor vikt i hur vi fördelar pengarna till inköp av verktyg.