Studiebesök på Elektron Music Machines

I samarbete med EiG, Forum för Tekniska Fysiker, och Mentorprogrammet MEDIT och FARM. Välkommen att delta vid SERs studiebesök hos Elektron, Göteborg den 8 mars kl. 18.00-20:00.

”Det Göteborgsbaserade musikmaskinbolaget Elektron Musik Machines bjuder in oss att lyssna på hur framtida musikmaskiner kommer att se ut. Sedan starten 1998 med sin Sidstation till dagens kritikerrosade Analog Four MkII. Vilka tekniska och design mässiga fallgropar har man identifierat. Hur hanterar man arvet och hur ser man på framtiden. Hur implementerar man analogteknikens på brus i den egna hårdvaran till framtida mer applikation/mjukvaror. Hur ersätter man analogt brus mot digitalt?”

Anmäla er senast den 1 mars i formuläret.