Sektionsmöte LP3

Hej alla sektionsmedlemmar!

Onsdagen den 21:a februari är det dags för läsårets tredje sektionsmöte. Detta möte äger rum i HA1 med start klockan 16.15. Alla som närvarar under mötet får mat.

Under mötet kommer vi bl.a behandla invalet av ett flertal funktionärer, verksamhetsplaner för Fnollk och FARM samt verksamhets- och revisionsberättelser för Fnollk 2017 och FARM 2017.

Som sektionsmedlem kan man välja att lägga en motion som skall behandlas av mötet. Detta kan man göra om man vill skapa något nytt på sektionen, starta en ny förening eller har förslag på förbättringar osv. Om man undrar hur motionering går till, kan man maila styret på styret@ftek.se. En mall för hur en motion utformas finns på https://www.ftek.se/dokument/. Skicka din motion till styret@ftek.se eller lämna i brevlådan utanför styretrummet senast 23:59 tisdag lv5, 13/2.

Preliminär föredragningslista hittar du här.