Examinering i programmeringsteknik för äldre studenter

Den skriftliga tentamen i programmeringsteknik är numera tvådelad i en deltentamen innan jul och en i mitten av LP3.
Är man godkänd på duggan i TIN212 har man automatiskt en trea på första deltentamen och behöver endast klara den andra delen.
Är man inte godkänd på duggan behöver man klara båda deltentamen.
Laborationer påverkas inte.