Extrainsatt sektionsmöte

På grund av den vakantsatta platsen i Valberedningen kallar Sektionsstyrelsen till ett extrainsatt sektionsmöte tisdagen LV2, dvs 27 januari kl 12.00 i FB. Mötet kommer att hålla på max till kl. 13 och de 50 första får baguette.

Föredragningslistan hittar ni här.