Sök Kårens Valberedning!

Vi behöver bli fler! Valberedningen är en del av Chalmers Studentkår och utför under verksamhetsåret flertalet intervjuer och rekryteringar för de olika centrala instanserna inom Chalmers Studentkår så som för kårledningen och studentrepresentanter för de olika egenägda bolagen. Genom att sitta med i valberedningen får du en gedigen utbildning inom intervjuteknik, värdefull erfarenhet av rekrytering och gruppdynamik. Du får även en bra inblick i kårens arbete och möjligheter till goda kontakter med kårens företag och övrig organisation.

Vi tror att du som söker är en utåtriktad person som är intresserad av gruppdynamik och att knyta nya värdefulla kontakter. Genom ett engagemang i valberedningen blir du en viktig del i Chalmers Studentkårs fortsatta arbete för en bibehållen status som Sveriges främsta studentkår.

Valberedningens representanter väljs in på Fullmäktigemöte 1 onsdagen den 17 september kl. 18.00 i Pascal, Lindholmen. Det finns för närvarande 6 platser kvar att söka.

Har du frågor om valberedningens arbete eller hur invalet går till är du varmt välkommen att höra av dig till valberedningen@chs.chalmers.se.