Om Forum

Från Forum för tekniska fysiker

Hoppa till: navigering, sök

...att öka kontaktytan mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker... är huvudsaken!


Alumnföreningen Forum för tekniska fysiker har som mål att främja gemensamma intressen och angelägenheter för alla som följt en utbildning i Teknisk Fysik och Teknisk Matematik och att fungera som en länk mellan de utexaminerade, teknologsektionen och lärarna/kursverksamheten på Chalmers. Att öka kontaktytan mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker ses som mycket viktigt. Forum för tekniska fysiker ingår som en del i Chalmers alumninät.

Vill gärna ha dig som medlem! Registrera dig på Chalmers Alumninät (Du hittar oss under alumniföreningar).

Registrera dig här