Kontakt

Från Forum för tekniska fysiker

Hoppa till: navigering, sök

Styrelsen för Forum för tekniska fysiker består sedan januari 2014 av följande medlemmar:


Staffan Sjödin, VINN Excellence centrat "Chase", Chalmers (ordf)


Hans-Olof Andrén, Teknisk Fysik, Chalmers.


Louise Rost,FARM, Teknologsektionen för teknisk fysik.


Folke Hjalmers, CIT (sekr)

Kontakta Folke Hjalmers (folke.hjalmers@cit.chalmers.se) om du vill bli medlem och vara med på vår sändlista.


Jan Fäger, MEEQ AB och Metior AB, Västerås är (adjungerad).


Oscar Isacson, tidigare FARM, Teknologsektionen för teknisk fysik deltar också i arbetet.