Huvudsida

Från Forum för tekniska fysiker

Hoppa till: navigering, sök
Besök på Hogia i samband med PUB-afton och årsmöte

I samband med PUB-afton och årsmöte den 14 november 2016 besökte Forum för tekniska fysiker Hogia-gruppen i Stenungsund . Besöket inleddes med en presentation av Bert-Inge Hogsved (F67), grundare av och VD för Hogia-gruppen, som berättade lite om starten och om sitt samarbete med Microsoft som började 1979 och 1989 säger Bill Gates: ”Hogia är troligen Microsofts äldsta partner i Europa”. Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 600 medarbetare. Helt självfinansierat och familjeägt. Fortsatt stark tillväxt. Hogia har valt att satsa en halv miljard på nya molnprodukter tom 2020. Det kommer innebära att Hogia ökar antalet anställda från dagens 600 till 700 anställda 2020. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.


Läs mer HÄR.

Bert-Inge Hogsveds Pris 2017

Du som undervisar, arbetar på eller studerar på Chalmers eller har kontakter med studerande på Chalmers inbjuds att komma med förslag till Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Det kan gälla klassiskt entreprenörskap i form av en idé t.ex. i ett examensarbete eller motsvarande som kan tillämpas i näringslivet med gott resultat. Det kan också gälla socialt entreprenörskap. Det senare kan vara något som underlättar för människor i Sverige eller utomlands liksom att öka kamratskapet inom utbildningen. Priset uppgår till 10 000 kronor. Priset instiftades den 1 november 2010 genom stöd av Hogia AB för en femårsperiod som nu har förlängts för ytterligare en femårsperiod. Priset skall gå till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers och avse bästa entreprenörskap.

Läs mer HÄR.

Studiebesök hos Göteborgs modelljärnvägssällskap Vagnvåg Helgeberga

Forum för tekniska fysiker inbjuds till studiebesök hos Göteborgs modelljärnvägssällskap Vagnvåg Helgeberga

Vi har väl alla lite av en tågfantast i oss? Kanske tekniska fysiker i synnerhet? Detta i kombination med att Göteborgs modelljärnvägssällskap (GMJS, http://gmjs.se/main.asp ) bygger och driver Sveriges största modelltågsanläggning i skala 0 (1:45), gör ett studiebesök där till en självklar programpunkt för Forum för tekniska fysiker.

Tid: Torsdagen den 24 november, kl 19:30, samlas vi för en demonstration av denna magnifika modelljärnväg! Plats: GMJS håller sedan 1955 till i en utbyggnad på före detta SJ:s Sporthall på Bergslagsgatan i centrala Göteborg.

Passa på nu – nuvarande lokaler skall rivas till förmån för Västlänken, och det kommer nog att ta lite tid innan anläggningen är flyttad och körklar igen-


Läs mer HÄR.


Bakom forskningslaboratoriets dörrar Studiebesök vid Material- och tillverkningsteknik den 1 november 2016. Ett mycket intressant besök i vilket till vår glädje deltog 5 teknologer

Läs mer HÄR.