Bert-Inge Hogsveds stipendium

Från Forum för tekniska fysiker

Hoppa till: navigering, sök

Sektionens middag. Utdelning av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap 2018.

F-teknologsektionens årliga middag ägde i år rum torsdagen den 22 februari 2018. Ca 10 alumner deltog och vi hade lika trevligt som vanligt.

Höjdpunkten vid middagen var utdelningen av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap som delades ut av Bert-Inge Hogsved som bl.a. underströk att F är den bästa utbildningen för att bli en entreprenör. Priset gick i år till:

Johannes Altnäs, Simon Fors, Eric Lindgren och Gustaf Sjösten.

”för arbetet med att utveckla en ny kostnadseffektiv precisionssensor som beräknar position, hastighet och orientering, med tillhörande mjukvara. Sensorn kan användas för pedagogiska tillämpningar i såväl skolan som på universitet. Sensorn, som ursprungligen utvecklats för att visa på ett orimligt värde på luftmotståndet hos modellraketer som NASA spridit, ger ihop med mjukvaran ett system som kan användas i fysikundervisningen”.

Ett pressmeddelande bifogas nedan.

På bilden ses från vänster Bert-Inge Hogsved, Johannes Altnäs, Gustaf Sjösten och Simon Pettersson Fors. Bert-Inge Hogsved delade också ut ett hedersomnämnande vilket i år gick till: Oskar Sjökvist, Selma Tabakovic, Carl-Joar Karlsson, Sofia Karlsson och Niklas Moszczyński ”för sitt mycket värdefulla arbete hösten 2016 under förbättringsarbetet av laborationskursen Experimentell Fysik del B i F2. Denna kurs i experimentell fysik baseras på moderna former för undervisning i experimentellt arbete. Den traditionella laborationsformen med färdiga laborationsuppställningar och Lab-PM ersätts med något som bättre övar förmågan att självständigt lösa experimentella problem”

Pressmeddelande

Läs hela HÄR

Torsdagen den 22 februari 2018 delades Bert-Inge Hogsveds priset ut för åttonde året i rad i samband med F-teknologsektionens traditionella sektionsmiddag av Bert-Inge Hogsved. Priset skall gå till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers och avse bästa entreprenörskap. Prissumman uppgår till 10 000 kronor. I år gick priset till Johannes Altnäs, Simon Fors, Eric Lindgren och Gustaf Sjösten alla i andra årskursen på teknisk fysik. Motiveringen lyder:


Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap tilldelas Johannes Altnäs, Simon Fors, Eric Lindgren och Gustaf Sjösten för arbetet med att utveckla en ny kostnadseffektiv precisionssensor som beräknar position, hastighet och orientering, med tillhörande mjukvara.


Sensorn kan användas för pedagogiska tillämpningar i såväl skolan som på universitet. Sensorn, som ursprungligen utvecklats för att visa på ett orimligt värde på luftmotståndet hos modellraketer som NASA spridit, ger ihop med mjukvaran ett system som kan användas i fysikundervisningen.


De fyra F-teknologerna ville göra fysikundervisning mindre abstrakt och öka inslaget av egna experiment. De utvecklade en sensor, som kan mäta acceleration och rotation samt beräkna position hos föremål i rörelse. Den visade sig vara mer precis än de flesta på marknaden. Dessutom kan den tillverkas till en bråkdel av marknadspris. Planen är att tillverka fler sensorer som kan användas för att förbättra och konkretisera fysikundervisningen på bred front. – Fysik blir lätt abstrakt. Min erfarenhet är att det är många som tappar intresset av den anledningen. Man har lagt upp undervisningen på liknande sätt i många år och förlitar sig på formler. Men med hjälp av ny teknik har vi nu kommit på ett sätt att binda samman teori och experiment, säger Simon Fors, en av pristagarna och andraårsstudent på Teknisk fysik på Chalmers.


Simon tillverkade en första version av sensorn redan på gymnasiet då han och en klasskamrat ville visa att NASAs beräkningar av luftmotståndet hos modellraketer är felaktiga. De lyckades och har fått uppmärksamhet för sina experiment både i Sverige och internationellt.


Nästa steg är att tillverka sensorn i större skala. De har hopp om att kunna kommersialisera den, tack vare den låga tillverkningskostnaden. Det var viktigt för dem att hitta ett användningsområde där produkten kan göra skillnad för många. De fastnade för pedagogiska tillämpningar och utvecklade en tillhörande mjukvara för ändamålet. Tillsammans med mätresultaten från sensorn är det nu möjligt att utföra mer precisa och enkla laborationer, som konkretiserar fysikundervisningen både i grundskolan och i högre studier.


– Det här är något som vi alla har drömt om. Alla timmar på helger och lov har resulterat i något som kan bidra till att öka förståelsen för fysikaliska begrepp hos studenter. Själv började jag läsa bioteknik innan jag upptäckte hur kul det var med fysik. Hade jag haft sensorn redan på gymnasiet hade jag upptäckt det tidigare, säger Gustaf Sjösten, pristagare och kurskamrat med Simon.


– Pristagarna har visat prov på just det slags entreprenöriella tänkande som Chalmers vill uppmuntra studenterna till. Deras nyfikenhet och drivkraft har resulterat i en teknik som kan användas för att inspirera många till studier i fysik. Det är väldigt roligt att deras arbete nu uppmärksammas genom Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap, säger Stefan Bengtsson, rektor och VD för Chalmers. Priset instiftades 2011 av Bert-Inge Hogsved, själv teknisk fysiker. Han är grundare av och VD för Hogia-gruppen. Syftet är att uppmuntra och uppmärksamma entreprenöriella initiativ bland studenterna.


Kontaktperson: Tekn. lic. Folke Hjalmers, Forum för tekniska fysiker, mobil: 0705-91 56 02, mail folke.hjalmers@cit.chalmers.seFörsta utlysning 2017

Utlysning av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap 2018

Är du intresserad av attuppmuntra duktiga och driftiga studenter?

Du som undervisar, arbetar på eller studerar på Chalmers eller har kontakter med studerande på Chalmers inbjuds att komma med förslag till Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Det kan gälla klassiskt entreprenörskap i form av en idé t.ex. i ett examensarbete eller motsvarande som kan tillämpas i näringslivet med gott resultat. Det kan också gälla socialt entreprenörskap. Det senare kan vara något som underlättar för människor i Sverige eller utomlands liksom att öka kamratskapet inom utbildningen. Priset uppgår till 10 000 kronor. Priset instiftades den 1 november 2010 genom stöd av Hogia AB för en femårsperiod som nu har förlängts för ytterligare en femårsperiod. Priset skall gå till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers och avse bästa entreprenörskap.

För priset gäller följande:

  • Priset delas ut årligen av Forum för tekniska fysiker på Chalmers och kommer 2018 att delas ut vid Sektionens middag.
  • Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter och skall vara drivande samt lagt ner mycket arbete på att nå fram till sitt mål. Laganda skall också uppmärksammas.
  • En priskommitté bestående av programansvarig för teknisk fysik (Jana Madjarova), ordförande i F-teknologsektionen (Erik Persson) och Bert-Inge Hogsved fattar beslut om pristagare. Arbetet förbereds av styrelsen för Forum för tekniska fysiker som upprättar en lista om tre kandidater, ur vilken priskommittén väljer slutlig/a pristagare.

För inlämnande av förslag och förslagets utformning gäller följande:

  • Förslag till mottagare av priset kan lämnas av teknologer, lärare och andra anställda på Chalmers, men även andra är välkomna att lämna förslag. Om Du är teknolog och läser detta får Du nominera Dig själv men då skall Du ha två referenser.
  • Förslag skall insändas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker Folke Hjalmers (folke.hjalmers@cit.chalmers.se) senast den senast den 1 november 2017
  • Förslaget ska vara högst en A4-sida och innehålla en kort slagkraftig motivering, bakgrund och beskrivning av personen eller personerna samt minst en referens.


Se utlysningen HÄR


Andra utlysning 2016

Är du intresserad av att uppmuntra duktiga och driftiga studenter? Utlysning av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap 2017


Du som undervisar, arbetar på eller studerar på Chalmers eller har kontakter med studerande på Chalmers inbjuds att komma med förslag till Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Det kan gälla klassiskt entreprenörskap i form av en idé t.ex. i ett examensarbete eller motsvarande som kan tillämpas i näringslivet med gott resultat. Det kan också gälla socialt entreprenörskap. Det senare kan vara något som underlättar för människor i Sverige eller utomlands liksom att öka kamratskapet inom utbildningen. Priset uppgår till 10 000 kronor. Priset instiftades den 1 november 2010 genom stöd av Hogia AB för en femårsperiod som nu har förlängts för ytterligare en femårsperiod. Priset skall gå till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers och avse bästa entreprenörskap.

För priset gäller följande:

-Priset delas ut årligen av Forum för tekniska fysiker på Chalmers och kommer även 2017 att delas ut vid Sektionens middag.

-Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter och skall vara drivande samt lagt ner mycket arbete på att nå fram till sitt mål. Laganda skall också uppmärksammas.

-En priskommitté bestående av programansvarig för teknisk fysik (Jana Madjarova), ordförande i F-teknologsektionen (Sebastian Bergström) och Bert-Inge Hogsved fattar beslut om pristagare. Arbetet förbereds av styrelsen för Forum för tekniska fysiker som upprättar en lista om tre kandidater, ur vilken priskommittén väljer slutlig/a pristagare.


För inlämnande av förslag och förslagets utformning gäller följande:

-Förslag till mottagare av priset kan lämnas av teknologer, lärare och andra anställda på Chalmers, men även andra är välkomna att lämna förslag. Om Du är teknolog och läser detta får Du nominera Dig själv men då skall Du ha två referenser.

-Förslag skall insändas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker Folke Hjalmers (folke.hjalmers@cit.chalmers.se) senast den senast den 7 november 2016

-Förslaget ska vara högst en A4-sida och innehålla en kort slagkraftig motivering, bakgrund och beskrivning av personen eller personerna samt minst en referens.

Läs mer HÄR


Första utlysning 2016

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap

Skälet till att vi kontaktar dig är följande: Vi på Forum för tekniska fysiker är övertygade om att du träffat på eller känner en eller flera studenter som har gjort sig förtjänt av priset ovan. Antingen i sitt kandidatarbete, sitt exjobb eller i övrig verksamhet på Chalmers för skolan och näringslivet.

Vi vill att du som har kontakt med programmen Teknisk fysik, Teknisk matematik eller Kemiteknik m. fysik föreslår studenter för priset som nämns ovan eller på annat sätt kommit i kontakt med studenter på dessa program. Om Du är studerande och läser detta får Du får nominera Dig själv men då skall Du ha två referenser.

Förslag skall lämnas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker Folke Hjalmers (folke.hjalmers@cit.chalmers.se) senast den 7 november 2016.

Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Priset är på 10 000 kronor.


Andra utlysning 2015

Du som undervisar, arbetar på eller studerar på Chalmers eller har kontakter med studerande på Chalmers inbjuds att komma med förslag till Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Det kan gälla klassiskt entreprenörskap i form av en idé t.ex. i ett examensarbete eller motsvarande som kan tillämpas i näringslivet med gott resultat. Det kan också gälla socialt entreprenörskap. Det senare kan vara något som underlättar för människor i Sverige eller utomlands liksom att öka kamratskapet inom utbildningen. Priset uppgår till 10 000 kronor. Priset instiftades den 1 november 2010 genom stöd av Hogia AB för en femårsperiod. Priset skall gå till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers och avse bästa entreprenörskap.

Mer information hittar du här HÄR

Första utlysning 2015

Vi på Forum för tekniska fysiker är övertygade om att du träffat på eller känner en eller flera studenter som har gjort sig förtjänt av priset ovan. Antingen i sitt kandidatarbete, sitt exjobb eller i övrig verksamhet på Chalmers för skolan och näringslivet.


Vi vill att du som har kontakt med programmen Teknisk fysik, Teknisk matematik eller Kemiteknik m. fysik föreslår studenter för priset som nämns ovan eller på annat sätt kommit i kontakt med studenter på dessa program. Om Du är studerande och läser detta får Du får nominera Dig själv men då skall Du ha två referenser.


Förslag skall lämnas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker Folke Hjalmers (folke.hjalmers@cit.chalmers.se) senast den 6 november 2015.


Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Priset är på 10 000 kronor. Mer information om stipendiet finns inom kort.

Vinnare 2014

Bert-Inge Hogsveds pris delades ut vid sektionens middag torsdagen den 12 februari 2015 Middagen var som alltid lika trevlig . Vid middagen delades Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap till Niklas Andersson för att tillsammans med sina medarbetare ha startat Keycrunch ett företag som utvecklar en unik mjukvaruprodukt som underlättar för e-handlare i deras internetannonsering. Företaget har vuxit snabbt genom hans tekniska kompetens och förmåga att knyta till sig nyckelkompetenser, entusiasmera och uppmuntra dessa till att alltid göra sitt bästa. Det har varit så framgångsrikt att det nu har köpts upp av ett externt företag i branschen.

Niklas Andersson fick motta diplomet vid en särskild mottagning hos Bert-Inge Hogsved på Hogia i Stenungsund. Bild hittar ni här: BILD.

Dessutom fick Tora Sirkka ett hedersomnämnande för sina entreprenöriella insatser vid införandet av 3-D skrivare i fysiklaborationerna i kursen ”Fysikingenjörens verktyg”. Hennes insatser har haft avgörande betydelse och kommer att vara av stor nytta för utbildningen i många år framöver.

Tora Sirkka har genom sitt engagemang och nytänkande kommit att prägla såväl utvecklingen av projektet som det praktiska genomförandet. Hon har tagit ett stort ansvar och på egen hand utvecklat laborativa moment och bl.a. ordnat filmade sekvenser med ljudupptagningar.Andra utlysning 2014

Är du intresserad av att uppmuntra duktiga och driftiga studenter?

– utlysning av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap


Då inbjuds Du som undervisar, arbetar på eller studerar på Chalmers eller har kontakter med studerande på Chalmers att komma med förslag till Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Det kan gälla klassiskt entreprenörskap i form av en idé t.ex. i ett examensarbete eller motsvarande som kan tillämpas i näringslivet med gott resultat. Det kan också gälla socialt entreprenörskap. Det senare kan vara något som underlättar för människor i Sverige eller utomlands liksom att öka kamratskapet inom utbildningen.

Priset uppgår till 10 000 kronor. Priset instiftades den 1 november 2010 genom stöd av Hogia AB för en femårsperiod. Priset skall gå till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers och avse bästa entreprenörskap.


Läs mer här

Första utlysning 2014

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap

Vi på forum för tekniska fysiker är övertygade om att du träffat på en eller flera studenter som har gjort sig förtjänt av priset ovan. Antingen i sitt kandidatarbete, sitt exjobb eller i övrig verksamhet på Chalmers för skolan och näringslivet. Vi vill att du som har kontakt med följande program Teknisk fysik, Teknisk matematik eller Kemiteknik m. fysik föreslår studenter för priset som nämns ovan. Nytt för i år.Du får nominer dig själv men då skall Du ha två referenser. Förslag skall lämnas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker Folke Hjalmers (folke.hjalmers@cit.chalmers.se) senast den 13 november 2013. Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Priset är på 10000 kronor.

Läs mer här


Andra utlysning 2013

Är du intresserad av att uppmuntra duktiga och driftiga studenter?

– utlysning av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap


Du som är medlem i Forum för tekniska fysiker Chalmers inbjuds tillsammans med dem som undervisar, arbetar på eller studerar på Chalmers att komma med förslag till Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Det kan gälla klassiskt entreprenörskap i form av en idé t.ex. i ett examensarbete eller motsvarande som kan tillämpas i näringslivet med gott resultat. Det kan också gälla socialt entreprenörskap. Det senare kan vara något som underlättar för människor i Sverige eller utomlands liksom att öka kamratskapet inom utbildningen. Priset uppgår till 10 000 kronor. Priset instiftades den 1 november 2010 genom stöd av Hogia AB för en femårsperiod. Priset skall gå till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers och avse bästa entreprenörskap.


Läs mer här


Första utlysning 2013

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap 2013


Vi inom Forum för tekniska fysiker är övertygade om att du träffat på en eller flera studenter som har gjort sig förtjänt av Bert-Inge Hogsveds pris . Det kan vara i sitt kandidatarbete, i sitt exjobb eller i övrig verksamhet på Chalmers för skolan och näringslivet. Vi vill att du som har kontakt med studenter inom Teknisk fysik, Teknisk matematik eller Kemiteknik m. fysik kommer med förslag på pristagare. .

Förslag skall lämnas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker Folke Hjalmers (folke.hjalmers@cit.chalmers.se) senast den 13 november 2012. Priset avser både entreprenörskap och socialt entreprenörskap. Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter, skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter och genomföra sina idéer. Priset är på 10000 kronor.

En andra utlysning med mer detaljer kommer inom kort.